Projekt “Povedz mi o tom!”

Onkologické ochorenie zasahuje do fungovania celej rodiny a čoraz viac sa týka mladých rodín. Napr. na Slovensku je  takmer 3000 novodiagnostikovaných pacientiek s rakovinou prsníka. Liečba je dlhodobá, náročná a vyčerpávajúca. Pacienti chcú len jedno. Prežiť. Ale čo deti onkologických rodičov? Ako to prežívajú? Ako to ovplyvňuje ich rozvíjajúcu sa osobnosť?

Hlavným cieľom tohto projektu je poskytnutie psychologickej starostlivosti deťom rodičov, ktorým bolo diagnostikované onkologické ochorenie, príp.  bolo diagnostikované inému blízkemu príbuznému (napr. starý rodič), ako aj psychologického poradenstva. Cieľom je pomôcť deťom prekonať neľahké obdobie, poskytnúť psychologickú podporu, priestor k uvoľneniu emócií, porozumieť vlastnému prežívaniu, naučiť využívať vlastné copingové stratégie, relaxačné techniky, nepotláčať negatívne pocity, ktoré vedú k psychosomatickým problémom a prípadne včas predísť k možným nevhodným  spôsobom zvládania záťažových situácií. Pre mladšie deti je najvhodnejšou formou pre vyjadrenie emócií terapia hrou. Ide o najprirodzenejší spôsob komunikácie detí v špeciálnej miestnosti za prítomnosti psychológa, ktorý dieťaťu odovzdáva posolstvo : „Som tu. Počujem ťa. Rozumiem ti. Záleží mi na tebe.“ Prostredníctvom terapie hrou sa učí vyjadrovať a akceptovať svoje pocity, sebakontrole, pomáha deťom osobnostne a emocionálne sa rozvíjať, resp. dieťa sa stáva psychologicky zrelším. Pre staršie deti sú vhodné skupinové stretnutia, kvôli zdieľaniu emócií, podpore, spätnej väzbe, zážitku podobnej skúsenosti apod., čo prispieva aj k osobnostnému rastu a schopnosti resiliencie (psychickej odolnosti), dôležitej pri riešení problémov. Rodičia alebo iní príbuzní majú možnosť konzultovať so psychológmi prostredníctvom mailu, osobne, telefonicky. Služby sú bezplatné.